Participants

List of selected participants:

 

 

SYMPHY 2011

 

The 1st Physics Department In-House Symposium

January 15, 2011

Physics Department, Indian Institute of Technology Bombay

Oral Presenters

Poster Presenters

Ravindra Shinde

Supravat Dey

Debasish Borah

Virendra

Ajay Kumar Kushwaha

Himanshu Sharma

Reetanjali Moharana

Ramender Sharma

Prabhat Pujahari

Diksha Makwani (2 posters)

Santidan Biswas

Roshnee Sahoo

Ravi Manohar

Bibekananda Maji

Suprabh Prakash

Aditi Ghosh

Jeotikanta Mohapatra

Dinesh K Dixit

Tushar K Dey

Anil

Neha Kulshrestha

Santosh Kumar

D S Sutar

Arijit Mitra

Sunita Kedia

Hemen Kumar Kalita

Anil

Jitendra Kumar Mishra

 

Tanmoy Chakraborty

 

 

Other Attendees

M D Nityasri

Saransh Sahu

Arpan Saha

Harshveer Jain

Adwait Dongare

Greeshma K M

Pintu Ghosh

Atreya Chatterjee

Devendra Singh

Amol V Patwardhan

Gopi Sivakanth

Rahul Sharma

Amit Kumar Singh

Amol Nande

Ankit Srivastava

Paritosh Meihar

Animesh Gupta

Bhushan Kangalekar

Bhushan Bhujang

Sudhanshu Sekhar Das

Pranab Mohapatra

Himanshu Chakraborty

Reeti Bajpai

Zodinmawia

Kuntal Kumar Ghosh

Pavan Kumar Narayanam

Bhavia C B

Krista Roluahpuia Khiangte

Vishal Anvekar

Soumalya Bhattacharya

Tejal Bhamre

Dushyant Kushavah

M. Srinivas Reddy

Jemy James

Hari P. Bhaskar

Kaushik Sen

Sushant Raut

Arabinda Haldar

Kulveer Singh

Abhirup Nath